27 | 10 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 2002, 1. Meža kapsētas teritorijā, Rīgā, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts), Rīgā, Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts), u.c.

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.10.2015. lēmumu Nr. 40, 1.3.16. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 kļavu ø 26, 24, 20/44, 37, 22/24, 24/26, 24, 25, 47/52 cm; 1 ievas ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm); 1 gobas ø 14/20 cm ciršana Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 01000902002, 1. Meža kapsētas teritorijā; 27 kļavu ø 19 (celma caurmērs 21 cm), 27, 38, 41/53, 29, 26, 20/22, 76, 49, 38, 34, 34, 54, 32, 22, 24, 40, 22, 36, 18/32, 28, 9/18/22, 57, 40, 14/55, 23, 23 cm ciršana Rīgā, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts); 1 liepas ø 35 cm ciršana Rīgā, Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts); 8 kļavu ø 54, 40, 46, 55, 24, 20, 23, 30 cm Rīgā, Gaujas ielā 2 (90. grupa, 3. grunts) ciršana, teritorijas kopšanas nolūkos.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”
  Adrese – Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 090 2002, 1. Meža kapsētas teritorijā, Rīgā, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts), Rīgā, Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts), Rīgā, Gaujas ielā 2 (90. grupa .3. grunts)
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība

Saistībā ar teritorijas kopšanu un lai nodrošinātu labvēlīgus augšanas apstākļus kokiem, ko plānots stādīt no jauna Aizsaules ielas sarkanajās līnijās paredzēts cirst 9 kļavas ø 26, 24, 20/44, 37, 22/24, 24/26, 24, 25, 47/52 cm; 1 ievu ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 gobu ø 14/20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 01000902002, 1. Meža kapsētas teritorijā; 27 kļavas ø 19 (celma caurmērs 21 cm), 27, 38, 41/53, 29, 26, 20/22, 76, 49, 38, 34, 34, 54, 32, 22, 24, 40, 22, 36, 18/32, 28, 9/18/22, 57, 40, 14/55, 23, 23 cm Rīgā, Gaujas ielā 6 (90. grupa, 6. grunts); 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts); 8 kļavas ø 54, 40, 46, 55, 24, 20, 23, 30 cm Rīgā, Gaujas ielā 2 (90. grupa, 3. grunts).

Kokus nepieciešams cirst, jo koki aug tieši pie kapu žoga pasētas un stabiem. Kļavu vainagi konkurē ar Aizsaules ielu apstādījumos augošajiem bērzu vainagiem, kā rezultātā lielākajai daļai bērzu ir izveidojušies vienpusīgi vainagi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.10.2015. līdz 09.11.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.11.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 816. kabinetā, kontaktpersona Anita Vītola, tālr. 67105427.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X