14 | 01 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalā bez adreses (31.grupa, 128.grunts, kadastra apzīmējums 0100 031 0105), pie Satekles ielas 1E

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.11.2018. lēmumu Nr. 48, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 kļavu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 14/16 (celma caurmērs 30 cm) cm, 1 liepas ø 41 cm ciršana.

Objekts – “Piebrauktuves ierīkošana esošajai autonovietnei Satekles ielā 1E, Rīgā”.
Adrese – Rīgā, zemesgabalā bez adreses (31. grupa, 128. grunts, kadastra apzīmējums 0100 031 0105), pie Satekles ielas 1E.
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Darda”.

Saistībā ar piebrauktuves izbūvi esošajai autostāvvietai Satekles ielā 1E, Rīgā paredzēts cirst 5 kļavas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 14/16 (celma caurmērs 30 cm) cm, 1 liepu ø 41 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.01.2019. līdz 28.01.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 28.01.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Darda” Rīgā, K. Valdemāra ielā 19, kontaktpersonas Edgara Strazdiņa, tel. 29478463.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X