04 | 03 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0172, Rīgā, Laktas ielā 28 (18.grupa, 22.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.02.2019. lēmumu Nr. 7, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 papeļu ø 41, 34, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 50/26 cm, 1 liepas ø 16 (celma caurmērs 25 cm) ciršana.

Objekts – “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu”.
Adrese – Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0172, Rīgā, Laktas ielā 28 (18. grupa, 22. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments; zemes īpašnieks – Rīgas pašvaldība, Satiksmes ministrija.

Saistībā ar sadzīves kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas, sadzīves spiedkanalizācijas, ūdensvada un apkalpojošā ceļa būvniecību paredzēts cirst 5 papeles ø 41, 34, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 50/26 cm, 1 liepu ø 16 (celma caurmērs 25 cm) cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.03.2019. līdz 18.03.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 18.03.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “BRD projekts” Rīgā, Valguma ielā 4A, kontaktpersona Jānis Sperga, tel. 67162045.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X