12 | 03 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalā pie Skanstes ielas 33, Zirņu ielas pusē (24. grupa, 273. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0271)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.02.2019. lēmumu Nr. 7, 1.3.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 vītolu ø 41/52, 53, 61 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, zemesgabalā pie Skanstes ielas 33, Zirņu ielas pusē (24. grupa, 273. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0271).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “MMG Skanstes”, zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar koku radīto apdraudējumu blakus esošajai ēkai un citiem objektiem paredzēts cirst 3 vītolus ø 41/52, 53, 61 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.03.2019. līdz 25.03.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.03.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:  9.00 – 19.00
Otrdienās:  9.00 – 16.00
Trešdienās:  9.00 – 16.00
Ceturtdienās:  9.00 – 19.00
Piektdienās:  8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “MMG Skanstes” Rīgā, Skanstes ielā 33, kontaktpersona Liene Siliņa, tel. 67066167.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X