06 | 07 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabali bez adreses, Zaķusalas krastmala, pie Mazās Daugavas (kadastra apzīmējumi 01000510052, 01000510032, 01000510165)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.06.2021. sēdes protokolu Nr. 25, 1.2.9.§, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, zemesgabalos bez adreses, Zaķusalas krastmalā, pie Mazās Daugavas plānots cirst 6 ošlapu kļavas ø 8/18/5 cm (kārtas Nr. 33), 18, 24, 11/13, 14/14/15/16, 9/13 cm (kārtas Nr. 18) un 1 vītols ø 6/8/15 cm (kārtas Nr. 16) zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0052; 1 ošlapu kļava ø 20 cm (kārtas Nr. 62) zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0032; 1 osis ø 16/19 cm (kārtas Nr. 47), 1 kļava ø 10/11/12 cm (kārtas Nr. 52), 1 baltalksnis ø 6/10 cm (kārtas Nr. 76) un 6 ošlapu kļavas ø 18 cm (kārtas Nr. 56), 11/12/12/13/14/16/16/21 cm (kārtas Nr. 59), 5/7/11/12/14/14/15 cm (kārtas Nr. 58), 10/10/18 cm (kārtas Nr. 64), 7/11 cm (kārtas Nr. 65), 5/7/7 cm (kārtas Nr. 68) zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0165.

Objekts – “Gājēju un velosipēdu ceļa savienojuma ar Salu tiltu un sestās ielas būvniecība Zaķusalā”.
Adrese – Rīga, zemesgabali bez adreses, Zaķusalas krastmala, pie Mazās Daugavas (kadastra apzīmējums 01000510052, 01000510032, 01000510165).
Zemesgabala īpašnieks: Rīgas pilsētas pašvaldība.

Koku ciršanas ierosinātājs: Rīgas domes Satiksmes departamenta pilnvarotā persona SIA “MERKS” (reģistrācijas Nr. LV40003304295).

Saistībā ar plānoto veloceliņa un ielas būvniecību un labiekārtošanu, kā arī teritorijas kopšanas nolūkā paredzēts cirst vairākus krūmus, augļu kokus un kokus ar celma caurmēru mazāku par 20 cm, kā arī dendroloģiski un ainaviski mazvērtīgus kokus, kuru celma caurmēri ir lielāki par 20 cm:

– 6 ošlapu kļavas ø 8/18/5 cm (kārtas Nr. 33), 18, 24, 11/13, 14/14/15/16, 9/13 cm (kārtas Nr. 18) un 1 vītols ø 6/8/15 cm (kārtas Nr. 16) zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0052;

– 1 ošlapu kļava ø 20 cm (kārtas Nr. 62) zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0032;

– 1 osis ø 16/19 cm (kārtas Nr. 47), 1 kļava ø 10/11/12 cm (kārtas Nr. 52), 1 baltalksnis ø 6/10 cm (kārtas Nr. 76) un 6 ošlapu kļavas ø 18 cm (kārtas Nr. 56), 11/12/12/13/14/16/16/21 cm (kārtas Nr. 59), 5/7/11/12/14/14/15 cm (kārtas Nr. 58), 10/10/18 cm (kārtas Nr. 64), 7/11 cm (kārtas Nr. 65), 5/7/7 cm (kārtas Nr. 68) zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0165.

Koku ciršana paredzēta sarkano līniju robežās. Vairāk, kā puse izcērtamo koku saistīta ar kopšanu, kurā tiek izcirsti mazvērtīgi, savstarpējā konkurencē nomākti koki. Ainaviskos nolūkos tiek mazināts invazīvās ošlapu kļavas īpatsvars, priekšroku dodot ainaviskiem augļu kokiem u.c. kokiem, un atverot skatam upi no labiekārtojuma vietām.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu apstādījumu ierīkošana, iestādot 22 koku dižstādus, no kuriem 14 gab. projektēti ielā. Papildus koku stādījumiem projektētas krūmu grupas un ziemcietes.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.07.2021. līdz 19.07.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.07.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), Brīvības ielā 49/53 (darba laiks Pr. – Pt. 8:00 – 19:00), Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, vai Ieriķu ielā 43A (darba laiks Pr. 8:30 – 18:00, O., T., C., 8:30 – 17:00. Pt. 8:30 – 16:00), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie projekta vad. SIA “BRD PROJEKTS”, reģistrācijas Nr. LV40003583282, kontaktpersona: Jānis Sperga, tālr. +371 26114061, un pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Merks”, kontaktpersona: Nekustamo īpašumu projektu vadītājs Mārtiņš Vonda, tālr. +371 67373380, e-pasts: Martins.Vonda@merks.lv

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X