24 | 05 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 103 0249, 0100 103 2062, Flotes ielas sarkanajās līnijās

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2016. lēmumu Nr. 18, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 38 bērzu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 35, 35, 35, 35, 37, 40, 43, 44, 44, 47, 27/25, 24/18 cm, 2 liepu ø 27 (nokaltusi), 37 cm, 3 ošlapu kļavu ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 42 cm, 4 ozolu ø 26, 30, 37, 27/28/20 cm, 8 vītolu ø 36, 47, 53, 70, 43/35, 38/38/32, 27/22, 20/17/15/13 cm, 1 sarkanā ozola ø 38 cm, 3 kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 20, 30/22 cm un 2 Pensilvānijas ošu ø 30, 47 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 103 0249, Flotes ielas sarkanajās līnijās un 43 bērzu ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/17 (celma caurmērs 40 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 30, 32, 32, 35, 35, 38, 41, 43, 49, 29/17, 17/15 (celma caurmērs 36 cm), 14/12 (celma caurmērs 30 cm), 29/29, 23/24, 23/17 cm, 31 vītola ø 22, 33, 40, 45, 45, 45, 56, 60, 70, 70, 70, 76, 81, 85, 88, 94, 95, 110, 111, 46/35, 70/49, 12/12/12/12/12/12/12/12/12/14/14/17/14/20, 35/30/24/20, 32/38/27, 38/32, 26/27/28/37, 111/72, 55/40/66/61, 37/40/20, 110/38, 19/23/17/27/18/15/15 cm, 7 papeļu ø 35, 51, 55, 58, 111, 41/45, 40/49 cm, 7 robīniju ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 19/16 (celma caurmērs 31 cm), 21/14 cm, 1 sarkanā ozola ø 17/17 cm (celma caurmērs 30 cm) un 3 blīgznu ø 14/14/12/12 (celma caurmērs 40 cm), 14/14/14/14 (celma caurmērs 52 cm), 13/10 cm (celma caurmērs 38 cm), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 103 2062, Flotes ielas sarkanajās līnijās ciršana.

  Objekts – “Flotes ielas pārbūve ar lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi”.
  Adrese – Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 103 0249, 0100 103 2062, Flotes ielas sarkanajās līnijās.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Satiksmes departaments.

Saistībā ar plānoto Flotes ielas pārbūvi ar lietus kolektora izbūvi paredzēts cirst 38 bērzus ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 35, 35, 35, 35, 37, 40, 43, 44, 44, 47, 27/25, 24/18 cm, 2 liepas ø 27 (nokaltusi), 37 cm, 3 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 42 cm, 4 ozolus ø 26, 30, 37, 27/28/20 cm, 8 vītolus ø 36, 47, 53, 70, 43/35, 38/38/32, 27/22, 20/17/15/13 cm, 1 sarkano ozolu ø 38 cm, 3 kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 20, 30/22 cm un 2 Pensilvānijas ošus ø 30, 47 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 103 0249, Flotes ielas sarkanajās līnijās un 43 bērzus ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17/17 (celma caurmērs 40 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 30, 32, 32, 35, 35, 38, 41, 43, 49, 29/17, 17/15 (celma caurmērs 36 cm), 14/12 (celma caurmērs 30 cm), 29/29, 23/24, 23/17 cm, 31 vītolu ø 22, 33, 40, 45, 45, 45, 56, 60, 70, 70, 70, 76, 81, 85, 88, 94, 95, 110, 111, 46/35, 70/49, 12/12/12/12/12/12/12/12/12/14/14/17/14/20, 35/30/24/20, 32/38/27, 38/32, 26/27/28/37, 111/72, 55/40/66/61, 37/40/20, 110/38, 19/23/17/27/18/15/15 cm, 7 papeles ø 35, 51, 55, 58, 111, 41/45, 40/49 cm, 7 robīnijas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 19/16 (celma caurmērs 31 cm), 21/14 cm, 1 sarkano ozolu ø 17/17 cm (celma caurmērs 30 cm) un 3 blīgznas ø 14/14/12/12 (celma caurmērs 40 cm), 14/14/14/14 (celma caurmērs 52 cm), 13/10 cm (celma caurmērs 38 cm), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 103 2062, Flotes ielas sarkanajās līnijās.
Projekta risinājums paredz Flotes ielas pārbūvi, mainot ielas novietojumu pa vidu ielas sarkanajām līnijām, izbūvējot automašīnu stāvēšanas paplašinājumus vietās, kur smagais transports uzgaida iekļūšanu muitas teritorijās. Projektā tiek paredzēta gājēju ietvju izbūve, apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve, kā arī stāvlaukumu pārbūve ielas galā pie ēkas Flotes ielā 2.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.05.2016. līdz 06.06.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.06.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas PS “BM-Būvprojekts”, Rīgā, Kalvenes ielā 22A, kontaktpersona Didzis Dāle, tālr. 26191009.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete Nr.1
Publiskās apspriešanas planšete Nr.2
Publiskās apspriešanas planšete Nr.3

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X