23 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zemitāna ielā 9 (35.grupa, 156.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.08.2019. lēmumu Nr. 35, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 11 liepu ø 33, 32, 31, 23, 25, 24, 39, 35, 26, 22, 22 cm ciršana.

Objekts – “Esošā labiekārtojuma pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Zemitāna ielā 9 (35. grupa, 156. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “AR INVEST”; zemes īpašnieks – SIA “TESSART INVESTEERINGUD”.

Saistībā ar plānoto esošā labiekārtojuma būvniecību paredzēts cirst 11 liepas ø 33, 32, 31, 23, 25, 24, 39, 35, 26, 22, 22 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.09.2019. līdz 07.10.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.10.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “AR INVEST” Rīgā, Zemitāna ielā 9, kontaktpersona Andrejs Stolbuškins, tālr. 29423741.

Planšete
Aptaujas lapa

Fontu izmērs
Kontrasts