10 | 03 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos, Bastejkalna teritorijā

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.02.2015. lēmumu Nr. 5, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 10 kļavu ø 37, 40, 48, 35, 32, 98, 38, 41, 53, 44 cm, 6 liepu ø 50, 33, 38, 50, 62, 43 cm un 1 ozola ø 59 cm Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos, Bastejkalna teritorijā ciršana kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos, Bastejkalna teritorijā.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Kokus plānots cirst teritorijas kopšanas un retināšanas nolūkos, jo koki var apdraudēt parka apmeklētājus, ir zaudējuši vitalitāti un ainavisko vērtību, kā arī, izcērtot kokus retināšanas nolūkā, tiktu izgaismoti saglabājamie apstādījumi, kā arī būtu iespējams plānot jaunus kokaugu stādījumus (dižstādus), kas stiprinātu Bastejkalna terases un novērstu eroziju.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.03.2015. līdz 23.03.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.03.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Rīgas meži” Rīgā, Ganību dambī 17A, kontaktpersona Sanita Jane–Dārziņa, tālr. 28348882.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X