09 | 05 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3 (35. grupa, 40. grunts), zvaigžņu ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 102. grunts), pie Zvaigžņu ielas 1/3

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.04.2016. lēmumu Nr. 16, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 gobu ø 41, 20 cm, 2 kļavu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 77 cm, 1 liepas ø 47 cm ciršana.

 

  Objekts – “Dzīvojamo ēku kompleksa ar komercplatībām jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3 (35. grupa, 40. grunts), Zvaigžņu ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 102. grunts), pie Zvaigžņu ielas 1/3.
  Zemes īpašnieks – SIA “Zvaigžņu iela” un Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar dzīvojamo ēku kompleksa ar komercplatībām jaunbūvi paredzēts cirst 2 gobas ø 41, 20 cm, 2 kļavas ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 77 cm, 1 liepu ø 47 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.05.2016. līdz 23.05.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.05.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Zvaigžņu iela”, Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3, kontaktpersona Arnis Balčus, tālr. 29250766.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

Fontu izmērs
Kontrasts