07 | 12 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.11.2015. lēmumu Nr. 45, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 lapegļu ø 45, 43, 26 cm, 14 liepu ø 39, 42, 39, 46, 45, 42, 43, 51, 50, 47, 60, 47, 40, 47 cm, 4 tūju ø 20/12/5, 28, 21/10/15, 14/14/20/20 cm, 6 ozolu ø 70, 48, 87, 49, 48, 49 cm, 5 kļavu ø 45, 31, 53, 51, 41 cm, 10 bērzu ø 51, 33, 38, 38, 34, 23, 25, 28, 41, 43 cm ciršana, lai teritorijā veiktu Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas pārbūvi.

  Objekts – „Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas pārbūve”
  Adrese – Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts)
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība

Saistībā ar Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas pārbūvi paredzēts cirst 3 lapegles ø 45, 43, 26 cm, 14 liepas ø 39, 42, 39, 46, 45, 42, 43, 51, 50, 47, 60, 47, 40, 47 cm, 4 tūjas ø 20/12/5, 28, 21/10/15, 14/14/20/20 cm, 6 ozolus ø 70, 48, 87, 49, 48, 49 cm, 5 kļavas ø 45, 31, 53, 51, 41 cm, 10 bērzus ø 51, 33, 38, 38, 34, 23, 25, 28, 41, 43 cm.

Kokus nepieciešams cirst, jo teritorijā paredzēta Rīgas Angļu ģimnāzijas ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.12.2015. līdz 21.12.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 21.12.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgas domes Īpašuma departamenta Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 5, 409. kabinetā, kontaktpersona Arta Goldberga, tālr. 67037217.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X