08 | 12 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zvejnieku ielā b/n (62. grupa, 2020. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.11.2014. lēmumu Nr. 46, 1.4.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota viena ozola ø 33 cm, vienas blīgznas ø 43 cm, viena vītola ø 35 cm, viena oša ø 20 cm, vienas kalnu kļavas ø 18/28 cm ciršana, Rīgā, Zvejnieku ielā b/n (62. grupa, 2020. grunts), kas paredzēta objekta „Divu dvīņu māju jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Divu dvīņu māju jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Zvejnieku ielā b/n (62. grupa, 2020. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Sakarā ar divu dvīņu māju izbūvi zemesgabalā plānots cirst vairākus kokus. Ņemot vērā gruntsgabala novietojumu un platību, bez koku ciršanas nav iespējams izbūvēt minēto objektu, līdz ar to nepieciešams cirst:

 • vienu ozolu ø 33 cm;
 • vienu blīgznu ø 43 cm;
 • vienu vītolu ø 35 cm;
 • vienu osi ø 20 cm;
 • vienu kalnu kļavu ø 18/28 cm.

 

Teritorijas kopšanas nolūkā ir paredzēts cirst 5 kalstošas zirgkastaņas ø 50, 51, 55, 59, 64 cm, kas aug starp gājēju ietvi un ielas braucamo daļu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.12.2014. līdz 22.12.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.12.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “PMT Invest” Rīgā, Zvejnieku ielā 5A–3, kontaktpersona Roberts Riekstiņš (tālr.: 29471200).

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X