08 | 11 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā,Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.11.2016. lēmumu Nr. 45, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 13 priežu ø 20, 21, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 35, 41, 42, 44, 45 cm, 3 bērzu ø 35, 40, 49 cm, 1 kļavas ø 30 cm, 5 liepu ø 22, 28, 28, 30, 35 cm ciršana.

Objekts – “Esošās apbūves nojaukšana un daudzdzīvokļu māju jaunbūve Rīgā, Vecāķu prospektā 205”.
Adrese – Rīgā, Vecāķu prospektā 205 (120. grupa, 76. grunts).
Zemes īpašnieks – SIA “Vecāķu 205”.

Saistībā ar daudzfunkcionāla ēku kompleksa būvniecību paredzēts cirst 13 priedes ø 20, 21, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 35, 41, 42, 44, 45 cm, 3 bērzus ø 35, 40, 49 cm, 1 kļavu ø 30 cm, 5 liepas ø 22, 28, 28, 30, 35 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.11.2016. līdz 22.11.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.11.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                      10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                         9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                   10.00 – 19.00
Piektdienās:                       8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Vecāķu 205” pilnvarotās personas SIA “8 A.M.” Rīgā, Baložu ielā 33, kontaktpersona Ivars Neļķe, tālr. 26543422.

Aptaujas lapa
Publiskā apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X