27 | 06 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršania Rīgā, Pulkveža brieža ielā 24 (18.grupa, 2044.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.06.2013. lēmumu Nr.23 1.3.4.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 liepu ø 45, 42, 42, 30, 30 cm, 2 pīlādžu ø 30, 30 cm, 2 ošlapu kļavu ø 40, 35 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzfunkcionālā biroju centra „New Hanza City” projektēšana” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzfunkcionālā biroju centra „New Hanza City” projektēšana”.
  Adrese – Rīga, Pulkveža Brieža iela 24 (18.grupa, 2044.grunts).
  Zemes īpašnieks – AS „ABLV Bank”.

Projektā ir paredzēts gar Pulkveža Brieža ielu izvietot seštāvu ēkas. Tās ir veidotas respektējot Rīgas pilsētai raksturīgo kvartālu izmērus, augstumu, struktūru un proporcijas. Apbūves augstums pakāpeniski palielinās virzienā uz ziemeļiem, tādējādi radot pāreju uz augstāko, dominējošo ēku un kvartāla vizītkarti.

Projekta ietvaros virzienā uz ziemeļiem Pulkveža Brieža ielas frontes apstādījumu un dabas teritorijas ainaviskie un labiekārtojuma risinājumi tiks veidoti, konceptuāli saglabājot vizuālo un telpisko veidolu. Tiks paredzēti augstvērtīgu koku stādījumi, kas raksturīgi Rīgas pilsētvidei, tādējādi ielas fronte gar Pulkveža Brieža ielu kvartāla garumā gadu gaitā saglabās ierasto raksturu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 02.07.2013. līdz 15.07.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.07.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
  Otrdienās:                          9.00 – 16.00
  Trešdienās:                        9.00 – 16.00
  Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
  Piektdienās:                      9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „Arhitektūras un dizaina firma Aplus”, tālr.67282722, 29480702.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X