25 | 04 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanu, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0064, pie Hanzas ielas 14A un Sporta ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9020, pie Hanzas ielas 14A

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.03.2016. lēmumu Nr. 13, 1.2.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 bērzu ø 28, 30, 33 cm, 1 vītola ø 73/43 cm, 2 kļavu ø 31, 28/22/18 cm Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts), 1 bērza ø 14 cm (celma caurmērs 22 cm) zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0064, pie Hanzas ielas 14A, 1 bērza ø 12 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 ošlapu kļavas ø 25 cm Sporta ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9020, pie Hanzas ielas 14A ciršana.

  Objekts – SIA “New Hanza City” teritorijas infrastruktūras (ielas un inženierkomunikācijas) izbūves 2. kārta.
  Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0064, pie Hanzas ielas 14A un Sporta ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9020, pie Hanzas ielas 14A.
  Zemes īpašnieks – AS “ABLV Bank”.

Saistībā ar plānoto finanšu, darījumu un atpūtas centra “New Hanza City” izveidi teritorijā Rīgā, starp Skanstes ielu, Pulkveža Brieža ielu un Sporta ielu, lai teritorijā izbūvētu jaunas ielas un inženierkomunikācijas paredzēts cirst 3 bērzus ø 28, 30, 33 cm, 1 vītolu ø 73/43 cm, 2 kļavas ø 31, 28/22/18 cm Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts), 1 bērzu ø 14 cm (celma caurmērs 22 cm) zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0064, pie Hanzas ielas 14A, 1 bērzu ø 12 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 ošlapu kļavu ø 25 cm Sporta ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9020, pie Hanzas ielas 14A.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.04.2016. līdz 10.05.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.05.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Ingas Smirnovas Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28A, tālr. 67015646.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X