15 | 03 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanukoku ciršanairīgā, Burtnieku ielā 32a (kadastra apzīmējums 0100 089 2139), Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021),pie Burtnieku ielas 32a, Burtnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0022), pie Burtnieku ielas 32a

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.02.2021. lēmumu Nr. 6., 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 egles ø 45 cm, 7 bērzu ø 40, 37, 44, 32, 25, 35, 35 cm, 2 kļavu ø 48, 44 cm, 1 gobas ø 67 cm ciršana.

Objekts – “Konditoreja”.

Adrese – Rīgā, Burtnieku ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 089 2139), Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021), pie Burtnieku ielas 32A, Burtnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0022), pie Burtnieku ielas 32A.

Koku ciršanas ierosinātājs – fiziska persona; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto konditorejas būvniecību paredzēts cirst 1 egli ø 45 cm, 7 bērzus ø 40, 37, 44, 32, 25, 35, 35 cm, 2 kļavas ø 48, 44 cm, 1 gobu ø 67 cm. Ēkas 1. stāvā paredzēts konditorejas izstrādājumu gatavošanas cehs un tirdzniecības zāle, 2. stāvā – bērnu nodarbību un rotaļu telpas dažādām vecuma grupām.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Dzīvojamās apbūves (Dz) teritorija, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu – sakopt zālienu un plānotās auto un velo stāvvietas norobežot no dzīvojamo māju teritorijām, iestādot dzīvžogu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 16.03.2021. līdz 29.03.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 29.03.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Tallinas ielā 62, kontaktpersona: Lolita Zerviņa, tālr. 2542826.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X