08 | 08 | 2013
A+
A-

Paziņojums par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” ” trokšņu samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedrisko apspriešanu

 

Rīcības plāna nosaukums:
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” trokšņu samazināšanas plāns (turpmāk – rīcības plāns).

 

Rīcības plāna izstrādātājs:

LR Satiksmes ministrijas uzdevumā rīcības plāna izstrādes darba grupu, kuras sastāvā iekļauti Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, VA „Civilās aviācijas aģentūra”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, VAS „Latvijas gaisa satiksme”, Babītes novada pašvaldības, Mārupes novada pašvaldības un Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji, vada valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053, tālrunis: 67830936, mājas lapas adrese: www.caa.lv).

Teritorija, uz kuru attiecas rīcības plāna īstenošana:
VAS „Starptautiskā lidosta „ Rīga” trokšņu stratēģiskajā kartē apzinātās teritorijas, kurās ir paaugstināts trokšņu līmenis.

Laika posms, kurā paredzēta rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošana:
No rīcības plāna apstiprināšanas brīža – turpmākie pieci gadi.

Vieta un laiks, kādā sabiedrība var iegūt informāciju par rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu:
Sabiedrība ar rīcības plānu un tā kopsavilkumu var iepazīties:

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties:

Informācija par rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu ir nosūtīta Babītes novada, Mārupes novada un Rīgas pilsētas domēm.

Vieta un termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu:
Sabiedrība ir aicināta 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu uz VA „Civilās aviācijas aģentūra” adresi: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053 vai elektroniskā formā uz e-pastu: Mara.Kalva@latcaa.gov.lv.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X