20 | 01 | 2014
A+
A-

Paziņojumspar publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11.grupa, 2027.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.01.2014. lēmumu Nr. 2 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 bērzu ø 21, 44, 46 cm, 4 liepu ø 26, 33, 35, 37 cm, 1 sarkanā ozola ø 31 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Ēkas lit. 001 rekonstrukcijas par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ar komercplatībām projektēšana” Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts).

  Objekts – „Ēkas lit. 001 rekonstrukcijas par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ar komercplatībām projektēšana”.
  Adrese – Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts).
  Zemes īpašnieki – SIA „PB17A”.

Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 17A (11. grupa, 2027. grunts) projektēšanas nolūkos plānots cirst 3 bērzus ø 21, 44, 46 cm, 4 liepas ø 26, 33, 35, 37 cm un 1 sarkano ozolu ø 31 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.01.2014. līdz 03.02.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.02.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „PB17A”, pilnvarotās personas Ģirta Šlosa, tālr. 29129848.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X