01 | 03 | 2021
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Noliktavas ēkas – drupu pārbūve par viesu māju Rīgā, Peitavas ielā 7” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 25.02.2021. lēmumu Nr. BV-21-4788-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “Peitavas 7” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Noliktavas ēkas – drupu pārbūve par viesu māju Rīgā, Peitavas ielā 7”, kadastra apzīmējums 0100 003 0073 001.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 458.1. apakšpunktu, izvietot viesnīcu JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijā var veicot paredzētās būves publisko apspriešanu.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA “Peitavas 7”
Reģ. nr. 40103926612
Peitavas iela 7, Rīga, LV-1050
Kontaktpersona: Kristīne Auziņa-Heinrihsone, tālr.nr.: +371 26019499

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “MALUS architects”
Reģ. nr. 40203036163
Pērses iela 14-3, Rīga, LV-1011
Projektētāja sertifikāta nr.: 1-00439
Kontaktpersona: Renārs Putniņš, tālr.nr.: +371 29116075

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.03.2021. līdz 30.03.2021.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.1. apakšpunktā noteikto, visi klātienes publiskie pasākumi ir atceļami un aizliedzami, tādēļ būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 10.03.2021. plkst. 17.00 videokonferenču platformā MS Teams.
Lai pieteiktos dalībai videokonferencē, līdz 10.03.2021. plkst. 16.00 jānosūta pieteikumsuz e-pasta adresi peitavas7@gmail.com, norādot vārdu, uzvārdu, tālr.nr. un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts videokonferences ielūgums.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 30.03.2021. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  2. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Būvniecības ieceres teritorijā Brīvības ielā 88, Rīgā (izvietota būvtāfele);
  4. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā (skatlogā izvietota planšete).

Atsauksmes līdz 30.03.2021. iespējams iesniegt:

  1. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī Dokumentu saņemšanas telpā;
  3. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800) aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm.

Aptaujas anketa
Grafiskais materiāls
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X