22 | 10 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 011 0003), pie Andrejostas ielas 3, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 010 2042), pie Eksporta ielas 1A

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.09.2018. lēmumu Nr. 37, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 31/28 cm, 3 ošu ø 51, 36/35, 35 cm, 3 liepu ø 19/17/10 (celma caurmērs 23 cm), 49, 38/37 cm ciršana.

Objekts – “SIA “Rīgas jahtu kluba “Andrejosta”” teritorijas apbūves un labiekārtojuma projekts”.

Adrese – Rīgā, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 011 0003), pie Andrejostas ielas 3, Eksporta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 010 2042), pie Eksporta ielas 1A.

Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Rīgas jahtu klubs “Andrejosta””.

Saistībā ar SIA “Rīgas jahtu kluba “Andrejosta”” teritorijas apbūves projekta izstrādi papildus paredzēts cirst 1 bērza ø 31/28 cm, 3 ošu ø 51, 36/35, 35 cm, 3 liepu ø 19/17/10 (celma caurmērs 23 cm), 49, 38/37 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.10.2018. līdz 02.11.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 02.11.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Uģa Stīpnieka, Rīgā, Eksporta ielā 1A, tālr. 29276347.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X