A+
A-

“Saistībā ar administratīvās ēkas pārbūvi, jaunu būvniecību un teritorijas labiekārtošanu un kopšanu”, Rīgā, Invalīdu iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052).

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052) saistībā ar teritorijas kopšanu, labiekārtojuma izveidi, ēkas pārbūvi

 Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X