A+
A-

Simbolikas komisija

RĪGAS ĢERBOŅA
VĒSTURE
RĪGAS KAROGA
VĒSTURE
IZSNIEGTĀS
ATĻAUJAS
LEJUPIELĀDĒJAMIE
FAILI
RĪGAS PILSĒTAS ĢĒRBOŅU KARTE

Ar pilsētas simboliem jālepojas, jo Rīga ir ne tikai bijusī Hanzas savienības pilsēta, bet arī bijusī brīvpilsēta ar saviem likumiem un naudas kalšanas tiesībām.

Rīgas ģerbonis ir redzams jau 1226. gada dokumenta zīmogu nospiedumos. Zīmogā bija attēlots pilsētas mūris ar diviem torņiem un atvērtiem vārtiem. Starp torņiem bija novietots krusta spieķis, tam katrā pusē pa atslēgai. Pilsētas mūris viduslaikos bija izplatīts heraldisks elements, kas liecināja par pilsētas patstāvību, nozīmīgumu un spēku. Divas atslēgas, kas tradicionāli apliecināja Svētā Pētera aizgādību par pilsētu. Krusta spieķis simbolizēja Livonijas bīskapa varu pilsētā. Līdz mūsu dienām saglabājušies divi galvenie elementi: pilsētas siena ar diviem torņiem un divas sakrustotas atslēgas.

Rīgas pilsētas ģerbonis ar vairoga turētājiem
(1925–1940), to atkal atjauno 1990. gada 20. aprīlī.

Sudraba laukā savrups sarkans robots ķieģeļu mūris ar diviem torņiem un jumtu starp tiem. Atvērtos vārtos ar paceltu režģi pretī zelta lauvas galva. Augšā zelta ķetnu krusts, virs tā zelta kronis, zem tā – divas sakrustotas melnas atslēgas. Vairoga turētāji: divas zelta lauvas ar sarkanu mēli un atpakaļ pagrieztu galvu stāv uz pelēkas pamatnes.

Rīgas pilsētas ģerbonis

Sudraba laukā savrups sarkans robots ķieģeļu mūris ar diviem torņiem un jumtu starp tiem. Atvērtos vārtos ar paceltu režģi pretī zelta lauvas galva. Augšā zelta ķetnu krusts, virs tā zelta kronis, zem tā – divas sakrustotas melnas atslēgas.

Rīgas pilsētas mazais ģerbonis

Sudraba laukā divas sakrustotas melnas atslēgas, virs tām – zelta ķetnu krusts.

Rīgas pilsētas karogs

Rīgas pilsēta un tās iedzīvotāji var pamatoti lepoties ar savas pilsētas karoga krāsām, kas ir plaši pazīstamas Eiropā un arī pasaulē jau no 17. gadsimta un atspoguļo Eiropas pilsētu karogu heraldiskās tradīcijas.

Dalīts vienāda platuma daļās: augšā – zils, apakšā – balts. Karoga krāsu attiecības ir 1:1. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Rīgas pilsētas karoga krāsas pēc starptautiskās Pantone krāsu skalas ir zila Pantone 285C un balta WhiteC. Karoga vidū abās pusēs novietots Rīgas pilsētas ģerbonis ar vairoga turētājiem heraldiskās krāsās. Ģerbonis ir 2/5 no karoga platuma.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X