A+
A-

Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām

Iepirkuma priekšmets: Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām
Identifikācijas numurs: RD BV 2020/2
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 41 000,00 (četrdesmit viens tūkstotis euro) bez PVN.
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012939, Igors Vulāns
Piedāvājuma iesniegšana

Lēmums – 11.03.2020.
Līgums – 25.03.2020.

 

 

Fontu izmērs
Kontrasts