A+
A-

Telpu un teritorijas uzkopšana

Iepirkuma priekšmets: Telpu un teritorijas uzkopšana
Identifikācijas nr.: RD BV 2020/2
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 41 000,00 (bez PVN)
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67015450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz 25.08.2015. plkst.11.00, Klientu apkalpošanas centrs, Amatu ielā 4, Rīgā
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012878

Lēmums – 27.08.2015
Līgums – 07.09.2015

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X