Rīgas pilsētas būvvaldes logo
Būvnodevas rēķināšanas kalkulators.

Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji! Ja esat nolēmuši Rīgas pilsētas teritorijā realizēt savas būvniecības ieceres, tad Jums saskaņā ar Rīgas Domes 12.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.147 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā” Rīgas pilsētas būvvaldē būs jāsamaksā attiecīga būvnodeva. Lai Jūs varētu racionālāk plānot savus izdevumus pēc 01.10.2014., piedāvājam Jums pašiem ar šī kalkulatora palīdzību aprēķināt būvnodevas aptuveno lielumu, kas atkarīgs no: - Rīgas teritorijas zonas, kurā atrodas būvobjekts; - būvobjekta tipa; - veicamo būvdarbu rakstura (jauna būvniecība, novietošana, pārbūve, restaurācija, atjaunošana, ierīkošana, nojaukšana, kultūras pieminekļu restaurācija vai nojaukšana); - objekta būvapjoma kopējās platības (m2).

Pakalpojumu uztur Rīgas pilsētas būvvalde.
Problēmu un neskaidrību, kā arī ieteikumu gadījumā lūdzu griezties pie bvdwebmaster@riga.lv