17 | 11 | 2020
A+
A-

Apstādījumu inspekcijas GALVENAIS/-Ā APSTĀDĪJUMU INSPEKTORS/-E (uz nenoteiktu laiku)

Rīgas pilsētas būvvalde

(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)

Apstādījumu inspekcijas

GALVENAIS/-Ā APSTĀDĪJUMU INSPEKTORS/-E

(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • apsekot un novērtēt apstādījumu stāvokli Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • sagatavot apstādījumu apskates aktus un lēmuma projektus Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai;
 • sagatavot koku ciršanas atļaujas;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz personu iesniegumiem, t.sk. sagatavot administratīvos aktus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • profesionālā bakalaura grāds ainavu arhitektūrā vai lauksaimniecības zinātņu bakalaura grāds mežzinātnē, kokkopja – arborista profesionālā kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
 • pieredze darbā ar dokumentiem (administratīvo aktu, vēstuļu u.tml. dokumentu gatavošana);
 • zināšanas par apstādījumu jautājumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • precizitāte, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
 • augsta atbildības sajūta, spēja strādāt kolektīvā un labas komunikācijas spējas;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • mēnešalgu no 1059  līdz 1200 euro (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums galvenā apstādījumu inspektora/-es amatam” līdz 2020. gada 6.decembrim  sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde@riga.lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde@riga.lv