01 | 06 | 2021
A+
A-

Inženierbūvju nodaļas vadītāja vietnieks/-ce

Rīgas pilsētas būvvalde

(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)

aicina pieteikties amatam

Inženierbūvju nodaļas vadītāja vietnieks/-ce

(uz noteiktu laiku)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus;
 • izvērtēt būvniecības ieceres atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Rīgas teritorijas plānojumam (arī detālplānojumiem u.tml.), izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, atkarībā no būvniecības ieceres veida lemt par:
  • būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu;
  • būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri;
  • būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā, vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri;
 • izvērtēt būvprojektus, konservācijas projektus, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma rakstus, elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus un citu būvniecības dokumentāciju saskaņā ar tiesību aktu prasībām, nesaskaņošanas gadījumā sagatavot motivētu, ar tiesību normām pamatotu lēmuma projektu par informācijas pieprasīšanu un lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu vai atteikumu;
 • izstrādāt un izsniegt piesaistes inženierkomunikāciju projektēšanai pie ielu sarkanajām līnijām, ēkām vai citiem apbūves elementiem atbilstoši tiesību aktu prasībām;
 • sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par kompetencē esošajiem jautājumiem un palīdzēt tos risināt.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds) inženierzinātņu, inženierkomunikāciju vai būvniecības jomās atbilstoša profesionālā pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama darba pieredze valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, AutoCad) un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas (t.sk. ortogrāfijas, interpunkcijas, sintakses un morfoloģisko prasību ievērošana) augstākajā līmenī.

 

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • atalgojumu no 1059,00 EUR līdz 1500,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • iespēja strādāt attālināti;
 • veselības apdrošināšanas polise.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums Inženierbūvju nodaļas vadītāja vietnieka/-ces amatam” līdz 2021. gada 1.jūlijam sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde@riga.lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka: 

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde@riga.lv

 

Fontu izmērs
Kontrasts