30 | 03 | 2021
A+
A-

Juridiskās nodaļas GALVENAIS/-Ā JURISKONSULTS/-E, EKSPERTS/-E

Rīgas pilsētas būvvalde

(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)

aicina pieteikties amatam

Juridiskās nodaļas

GALVENAIS/-Ā  JURISKONSULTS/-E, EKSPERTS/-E

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) vadītāja lēmuma projektus administratīvo pārkāpumu lietās par apstrīdētajiem Būvvaldes amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem;
 • sagatavot Būvvaldes paskaidrojuma projektus tiesai par pārsūdzētajiem Būvvaldes vadītāja lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās, kā arī atbilstoši Būvvaldes pilnvarojumam pārstāvēt Būvvaldi tiesā;
 • sagatavot paskaidrojuma projektus tiesai administratīvajās lietās, kā arī atbilstoši pilnvarojumam pārstāvēt Būvvaldi tiesā;
 • sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • piedalīties pašvaldības saistošo noteikumu un Būvvaldes iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā un sniegt ieteikumus par citu iestāžu sagatavoto ārējo normatīvo aktu projektiem, piedalīties darba grupās, kas izskata minētos jautājumus;
 • izvērtēt sagatavoto Būvvaldes līguma projektu tiesiskumu;
 • sagatavot un izvērtēt Būvvaldes iekšējo noteikumu projektus;
 • sniegt juridiskas konsultācijas Būvvaldes struktūrvienību darbiniekiem par Būvvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • bakalaura grāds tiesību zinātnēs;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasmes strādāt ar biroja programmatūru (MS Office) un biroja tehniku;
 • lietišķas saskarsmes spējas;
 • vēlama pieredze izsludinātā amata darba pienākumu izpildē;
 • prasmes sniegt apmeklētājiem, Būvvaldes darbiniekiem un citām personām pakalpojumu ērtā, pieklājīgā un saprotamā veidā, respektējot ikviena likumiskās tiesības.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • atalgojumu no 978,00 EUR līdz 1200,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums galvenā juriskonsulta/-es, eksperta/-es amatam” līdz 2021 gada 11.aprīlim sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde@riga.lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde@riga.lv

 

Fontu izmērs
Kontrasts