A+
A-

Vecrīgas realitātes modeļa izveide

Iepirkuma priekšmets: Vecrīgas realitātes modeļa izveide
Identifikācijas numurs: RD BV 2020/6
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 41 500,00 (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) bez PVN
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67012896, Jānis Akmentiņš
Piedāvājuma iesniegšana

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X